Ofertă de
servicii completă

Operațiuni curente

Tva-ul se raportează la fiecare doua luni, de 6 ori pe an. Raportarea către Ministerul Taxelor se face electronic prin intermediul portalului Altinn.no. Plata taxei TVA se face periodic, la date prestabilite către un cont bancar prestabilit însoțit de un număr electronic de înregistrare a plații. Plata creanțelor TVA se face in contul bancar norvegian.

Daca cifra de afaceri a firmei este mai mica de 1.000.000 NOK pe an, raportarea TVA se poate face anual. Cerințele cu privire la raportarea TVA, documentația si stocare sunt prevăzută in legea contabilității si legea taxei adăugate. VIEW Tax este supusa autorizării in conformitate cu legea contabilității.
L%C3%B8nn%20Xledger%20VAT

Book a meeting